Mjesec danas završava svoj puni krug, a to znači da je današnji dan završetak jednog manjeg ciklusa. To je napuštanje svega onoga što nas ograničava i shvaćanja da priroda ne tuguje za razliku od čovjeka. Priroda poznaje procese, a čovjek ne razumije sebe i svijet. Ovaj dan je dobar za napuštanje starih nepravdi jer ako sebe volimo onda je jasno da je besmisleno zadržavati u sebi ono od čega se ne živi i što nas čini nesretnim. Za mudru osobu cijeli je svijet učitelj, a za budalu je cijeli univerzum pun neprijatelja. Stoga, prije nego li započnu ljutnja i sukob, potrebno je osvijestiti da oni proizlaze iz nerazumijevanja stvarnosti i odbijanja učenja koje je obilježje ovog dana.