Saturn ili Shani u Škorpionu nosi dvostruku težinu. Osim suočavanja sa samim Saturnom, osoba mora puno dublje zaroniti u područje smrti, kao i seksualnosti što ujedno znači i ključ za besmrtnost pošto Škorpion predstavlja kuću otkrivanja onih najdubljih i najtamnijih stvari o sebi. U ovom položaju, Saturn nas je suočavao s problemima neadekvatnosti u području seksualnosti i straha od smrti. Možemo reći da Saturn u Škorpionu predstavlja upravo potisnutu seksualnost koja je na Zapadu uslijed tisućljetnog učenja o negativitetu ovog aspekta, danas još uvijek ostala u vulgarnom obliku njenog neshvaćanja.

Potrebno je samo povesti javnu raspravu o smrti i životu poslije života, te o seksualnosti, da nam postane jasno koliko je ta činjenica reakcije i afekta, ustvari tema tabu.

Spomenuta neadekvatnost nije fizička već emocionalna jer se radi o vodenom znaku. Ovaj položaj aktualizira sve one potisnutosti i neshvaćanja. S druge strane, onaj tko nije transformirao seksualnu energiju, ne može razumjeti ljubav, a takav je i raspored čakri. Na dubljoj razini, ovaj položaj je jačao strahove od pokoravanja i emocionalnog odbacivanja i partnerove emocionalne kontrole, što znači da je strah više psihički i nema svoje temelje u fizičkom tijelu.

Potisnuta seksualnost se pretvara u nasilje, a ispod toga se skriva puno veći problem, a to je strah od smrti. To je najdublji strah u čovjeku.

Shani osobu uči da svako osvještavanje moramo učiniti sami, a u ovom slučaju je potrebno vidjeti da seksualnost služi transformaciji u emocionalnu sposobnost voljenja. Saturn blokira ovu energiju jer želi upozoriti na njeno krivo korištenje i nužnost preobrazbe strasti u ljubav.

Saturn kao Sjena ili kompleks u čovjeku je regulator koji vodi čovjeka od prolaznog ega do bezvremenosti. Naime, on u alkemiji vlada fazom negredo ili crnine kojom rastapa ego sve do faze kojom nas vodi do Jastva. U ovom slučaju Satrun stvara zaštitu od seksualnosti samo da se osoba ne bi prepustila nećemu nad čim osoba nema kontrolu. Saturn ujedno i rastavara stvoreni mehanizam, on djeluje tako da nešto stvori a onda vašu projekciju razori jer on ne želi projekcije o životu. Većina ljudi danas živi na način da želi kontrolu nad svojim životom, a to je nemoguće, to je način života u kojem nema razmjene.

Satrun gdje vam se nađe, to je polje koje želite kontrolirati, ali nad njime nemate moć.

Nikola Žuvela

Narudžba knjiga (cijena knjige je 90kn): nikola@vedski-jyotish.net
korice-nikola31katalog-samozavaravanja-cover1cm1zuvela_korice_201300jedan-mus-nikola-500px