Iako se danas puno priča o hrani i njenom utjecaju na zdravlje, ono važnije  je mentalno zdravlje koje se postiže  duhovnom praksom ili meditacijom. Ovaj dan vlada zdravljem, ali i meditacijom od koje većina bježi, ne radi toga jer je teška, već radi toga jer se susrećemo s našim egom. Zadnjih 50 godina, koliko djeluje meditacija na Zapadu, nije ostavila dubljeg traga jer se od ljudi iziskuje praksa i rad na sebi, a to ljudima teško pada jer meditaciju ne mogu pretvoriti u novac. Ipak, zaboravlja se činjenica da meditacija pomaže u 87 posto kod kardiovaskularnih bolesti. Stoga, prije nego li se odlučite za duhovnost, isprobajte se u meditaciji i vidite koliko je vaš ego doista jak, jer njegova jačina nas sprječava u ljubavi, što nam potvrđuju i podaci visoke stope rastavljenosti. U zdravlju, a onda i u odnosima meditacija može puno pomoći.  U ovom danu su spojeni meditacija i sloboda, pa provjerite kroz meditaciju koliko će vam ego dopustiti ostati u njoj. Isprobavajte, radujte se novim stvarima jer tako sebe stavljate izvan rutine koja vas guši.