Ideali i djeca imaju srodnost ili kako bi Heraklit rekao: Čovjek postaje najbliži sebi kada postigne onakvu ozbiljnost koju ima dijete dok se igra. Ovaj dan simbolizira idealizam, ali više idealizam koji će voditi korijenu problema. Ovdje ego završava svoj put. Sve ono što ego želi, neće moći manifestirati jer ovdje je sazrio za prelazak na višu stepenicu. Zato ovaj idealizam nije bez pokrića, odnosno ako i dalje želimo kompenzirati probleme, ovo nije dan za to. Provedite ga u idealizmu, ali isto tako rješite probleme na način da im drugačije pristupite, na način da zaboravite malo na ego i prepustite se igri koja je na svakom kokraku, jasno ukoliko je želimo vidjeti. Odgovaranje na pitanja unutar sebe omogućuje napuštanje manje sreće radi postizanja sreće koja je mnogo veća.