Ovaj dan donosi Škorpionova pravila, a ona su usmjerena na kontrolu, moć i vladanje, poput Nietzscheove misli da je država najhladnija od svih hladnih nemani. I hladno laže: i ova laž gmiže iz njenih usta: -Ja, država, ja sam narod.  Dakle, ovaj dan donosi sve ono što je ispod svijesti i što se krije u svakoj našoj misli koju ne vidimo cijelu. Kako bi Adler rekao: Iza svake dobrote skriva se želja za moći.

Mi smo polaritetna bića, ali isto tako ako težimo jednom polu tj. moći, zaboravljamo da je ljubav jedina prava moć. Snaga velikih karaktera je upravo to da ne biraju, nego su potpuno po svom biću to što hoće i što vrše, kaže Hegel. Snaga leži u tome da možete prebivati i voljeti sebe u samoći i tada vam ne trebaju pohvale i šaputanje drugoga.