Uttara Phalguni sazviježđe vlada današnjim danom od popodne, a ujutro i dopodne Porva Phalguni. Uttara Phalguni sazviježđe postoji u paru zajedno sa svojim kolegom Purva Phalguni i zajedno imaju simbol kreveta ili odmaranja.  U svojim općim karakteristikama današnji dan daje  motivaciju za traženje istine kroz znanje i djelovanje. Također, teži prosperitetu putem bračne zajednice, a to je jedan od vodećih atributa ovog dana. Današnji dan teži i oslobođenju od ropstva svjetovnog postojanja. Važno je napomenuti da su sličan par i Uttara Phalguni i Purva Phalguni, te dijele neke zajedničke karakteristike. Ipak, današnji dan daje puno više zrele osjećaje i predstavlja puno dublji pristup stvarnosti i smatra se jednim od najboljih sazviježđa. Pokušajte danas kroz emocije vidjeti pozitivnost ovog sazviježđa.