Kundalini je svjetlo bogova koja se budi iz uspavane muladare čakre, a Jung ju je zvao Spasiteljska zmija gnostika.

“Vidite, Kundalini u psihološkim terminu je ono što stvara najveću avanturu … To je potraga koja čini život podnošljivim. Ona je božanski nagon.”

“Jung smatra kako njeno buđenje dolazi … milošću neba.

Njeno buđenje je važno, zato smo rođeni i zato dolazimo na ovaj svijet. To je svrha ovog svijeta, a tko je nije ostvario propustio je ostvariti smisao.”

“Poriv za realizaciju , naravno, gura čovjeka da bude sam. S obzirom na mogućnosti da bude sam, on će sigurno prerasti prepreke i inhibicije.

“Sakti-Kundalini ili Devi-Kundalini je božica. Ona je ženski princip koji se manifestira kao sila koja okružuje dragulj u središtu, ona je zlatno sjeme.

“Sa stajališta bogova ovaj svijet je manje od dječje igre,.. On je sjeme u zemlji i mogućnost, cijeli naš svijet svijesti je samo sjeme budućnosti i kada započne buđenje Kundalini , tako da se ona počne kretati od puke potencijalnosti, na taj način pokreće svijet vječnosti.

Carl Gustav Jung

arudžba knjiga: nikola@vedski-jyotish.net

katalog-samozavaravanja-cover1cm1korice-nikola31zuvela_korice_201300jedan-mus-nikola-500pxcover15-12-2016-o-ljubavi-page-001-2