Ovo nije dobar dan za emocionalne odnose, ali je dobar za ambiciju. Često ne bi priznali da partner predstavlja našu sliku koju želimo ostaviti u svijetu, a ovaj dan kroz odnos pokazuje upravo suprotno. Po jyotishu ovaj dan može izazvati svađe, ali isto tako moramo prihvatiti kako je došlo do te mogućnosti za svađu. Naši motivi su često skriveni, ali radi ljubljenja slike o sebi, ne želimo vidjeti stvari takvima kakve jesu. Upravo ovaj dan pokazuje kako je u ljubavnim odnosima skrivena ambicija jednog i drugog partnera koja se prelijeva u svađu, ali ni jedan ni drugi partner ne priznaju svoju skrivenu ambiciju. Kako je rekao Fridrich Nietzsche: Kako malo mašte imamo za bol koju nanosimo drugima.