Simbol današnjeg dana je mlada stabiljka ili odrastanje.  Jendo od pravila koje bi bilo dobro shvatiti u rastu svakako je Platonova misao: “Budi ljubazan, jer svi koje upoznaš vode tešku bitku.” mlada osoba je navina tj: “Neki ljudi vjeruju u sve, samo ako im se šapne.” Ono što svaka osoba mora naučiti u rastu jest: “Nikad ne obeshrabruj nekoga ko kontinuirano napreduje, bez obzira kako sporo.”