Ono što najviše uznemiruje naš unutrašnji mir jest ono što nazivamo uznemirujućim emocijama. Sve takve misli, osjećaji i drugi mentalni događaji koji odražavaju negativno ili bezosjećajno stanje uma, neizbježno potkopavaju naš doživljaj unutrašnjeg mira.

Dakle, negativne misli i emocije kao što su mržnja, bijes, gordost, požuda, pohlepa i zavist, uznemirujuće djeluju na našu unutrašnju ravnotežu. One ugrožavaju i naše zdravlje. U tibetanskoj medicini mentalne i emocionalne turbulencije oduvijek su smatrane uzrokom mnogih bolesti, uključujući i rak.

Uznemirujuće emocije su pravi izvor nemoralnog ponašanja. One su i osnova za nespokojstvo, depresiju, konfuziju i stres, koji svi igraju tako važnu ulogu u našim životima danas. Pošto toliko često ne prepoznajemo njihov destruktivni potencijal, ne uviđamo ni potrebu da se njima pozabavimo. Stoga, u jyotishu uviđanje kako naš program funkcionira, kako neki odnos postaje destruktivan, daje nam mogućnost uvida u program. Primjerice, položaj Marsa (Mangala) u osmoj kući donosi potisnuti bijes koji se ne izgovara i onda dolazi do bijesnih izljeva emocija, a da se ne primjećuje kako je on izazvan najviše zbog toga jer se u prošlosti dogodilo naglo razdvajanje, te se zbog straha i emocije bijesa pokušavamo zaštiti.

Jedna od najčudesnijih osobina uma jest da može sam sebe promijeniti. Ako se zadržimo u unutrašnjosti i promatramo bol iza maske koju nosimo, možemo vidjeti kako upravo različiti obrasci tog bola otkrivaju tu masku. Ako dalje istražujemo, vidjet ćemo čak ove obrasce kako se sami od sebe mijenjaju. Uviđamo kako nas reakcije na naše emocije mogu držati na odstojanju od samih sebe. I ukoliko zadržimo taj fokus, dopuštajući sebi da se više otvorimo, naša svjesnost prodire dublje, otkrivajući i rastvarajući, uklanjajući slojeve kako sve više gledamo unutra.

Dolazimo u kontakt sa autentičnijim dijelovima sebe samih i to prvo samo na moment. Zatim, kako održavamo taj pogled, povezujemo se sa samim sobom. To je put prema našim emocijama. Vježbajte sabranost, budite usmjereni na emociju i promatrajte njene uzroke, idite dublje jer jedino vježbom možemo otkriti pozadinu loših emocija.

Nikola Žuvela

Narudžba knjiga: nikola@vedski-jyotish.net

katalog-samozavaravanja-cover1cm1korice-nikola31zuvela_korice_201300jedan-mus-nikola-500pxcover15-12-2016-o-ljubavi-page-001-2