Prema vedskoj astrologiji današnji dan je pod utjecajem 19. nakshatre. Značenje “Moola” je korijen i njegov simbol je skup korijena koji su vezani zajedno. Njome vlada božica destrukcije, odnosno Božica Maha Kali. Kao što znamo, nema biljke koja može uspjeti bez svojih korijena, slično kao i svaki događaj u svijetu povezan je s nekim razlozima koji imaju svoj korijen problema. Dakle, današnji dan daje snažnu sklonost prema istraživanju i potrazi. Kao što korijen biljke nije vidljiv, na sličan način ova nakshatra pokazuje duboko zakopane ili skrivene aspekte nečijeg života. Stoga, ako želimo otkriti uzroke, trebamo u ući u korijen problema. Drugi dio dana vlada nezavisnost.