Ovaj dan je povezan sa lažima zato pazite na primamljive ponude. Ipak, ovaj dan ima pozitivne značajke u svezi bavljenja psihologijom ili razlozima postojanja. Stoga se manje bavite podacima, a više sadašnjosti jer to je naše pravo biće. Nedavna istraživanja halucinogenih droga pokazala su da njihova svojstva mogu pomoći kod liječenja zloćudnih bolesti, kao i psihičkih poremećaja. Dakle, istraživanje dubine duše, kao što govori ovaj dan, pokazuje da se u tim trenucima ljudi spajaju sa svojim mističnim dijelom i svojom prirodom koju su potiskivali radi toga jer društvo svojim mehanizmima potpuno izolira ovaj dio duše. Malo se o tome govori jer to je tabu tema, a ovaj dan može dati jako dobar uvid ukoliko u psihi potražimo odgovor. Možda meditacijom, nekom tehnikom ili literaturom.