Retrogradna gibanja govore o nezavršenim radnjama u prošlom životu, a za psihološke astrologe oni simboliziraju komplekse osobe.

Ako se radi o retrogradnoj Veneri u petoj kući, osoba ima jaka sjećanja na jako lijepo iskustvo ljubavi u prošlom životu i sve gleda kroz oči te prošle ljubavi, uspoređujući svakog novog partnera s intenzitetom ljubavi koje je osoba doživjela, pa tako može proći puno veza, a da ne pronađe tu osobu i da neprestano reproducira nezadovoljstvo.

Retrogradnost planeta nas  vraća misleno unazad, pojačava sjećanje i memoriju prošlog života, kao i medijske sposobnosti, što ovisi o kojoj se planeti radi. Ipak, ako su retrogradne planete dobro postavljene, osobu krasi bogat unutarnji potencijal.

Kada je veliki broj retrogradnih planeta u natalnoj karti, to je pokazatelj odbijanja  da se živi u ovom svijetu. Osoba živi u prošlosti i ima tendenciju da se vraća u svijet duša. Te osobe žive daleko od racionalnog i vezane su za stara iskustva koja smatraju meritornim dok sva ostala iskustva koja sada doživljavaju ne prihvaćaju kao svoja. Retrogradne planete su znak da se potencijali koje nudi određena planeta trebaju više koristiti prema van, a manje prema unutra.

Nikola Žuvela

nikola@vedski-jyotish.net