Neki psihoterapeuti na temelju rada s klijentima, kao i mnoga iskustva žena kažu da su muškarci koji vrijede zauzeti i da je jako teško pronaći muškarca za vezu. Sigurno je da u tome ima istine, ali najveći problem su gotove istine i problem sagledavanja svakog primjera ponaosob.

Mi živimo u svijetu koji vjeruje u moderne mitove jer kada uđete u dublje istraživanje ove teme onda dolazite do suprotnog zaključka, točnije, muškarci i žene koji se žale na ovaj problem ustvari su pod utjecajem drugačije vrste ljubavi. Naime, kod spomenutih žena vlada mit Afrodite koja se zaljubljuje, a kad osjeti da je nestao osjećaj zaljubljenosti ona kreće dalje. Živi za taj osjećaj, a kada dođu određene godine kada treba učiniti korak dalje ili kada je potrebno uvesti jedan dio Demetre u život i stvoriti trajniju vezu, to se ne događa jer je ljepota i opojnost ovog  mita prevelika.

Muškarci su pod utjecajem arhetipa Petra Pana, vječnog djeteta, on ne želi odrasti i tako ide iz veze u vezu tražeći svoju vilu.

Na savjetovanju se često Jungovim asocijacijama ili jyotishem otkrije spomenuta mitološka pozadina, ali mnogi su uložili puno energije u mnoge tehnike, knjige o samopomoći kojima su željeli produžiti ovaj mit.

Zašto se ne vidi drugačiji muškarac ili žena nakon tridesete?

Problem je što su naočale iz dvadesetih i što se žali za onim što više ne može postojati onako kako se živjelo u adolescenciji kada nisi morao razmišljati o organizaciji života.

Naivni pogled prema odnosima doista je pravilo, pokušajte razgovarati s više ljudi i nećete moći vjerovati kako ljudi o ljubavi razmišljaju naivno. Strah da se ideal ljubavi ne sruši u našoj civilizaciji je ogroman. Zato se o ovoj temi ne govori, mizerno piše, a kamoli da se o njoj uči u školi. Jasno, mogli bi ovu temu produbiti o fazama života gdje u prvoj vlada Eros, u drugoj volja za moć, a bit je u odnosu ove dvije sile u ravnotežiti.

U tridesetima, s jedne strane voliš kao u dvadesetima, ali se susrećeš sa svijetom kroz koji savladavaš zadatke volje za moći i ta suočavanja su kompleksna jer te dubinski mjanjaju i pokazuju stvarnu moć voljenja.

Mitove o tridesetima i četrdesetima nužno je zasnivati na individualnom iskustvu, učenju o odnosima i kroz određeno vrijeme dobit će se jasnija sliku zašto su se tražila iskustva ljubavi koja su vam se dogodila i zbog čega su vam trebala.

Nikola Žuvela

jyotish savjetnik i terapeut