Ovo je dan koji donosi u sebi jaku želju, ali ona danas može odvući u agresivno ponašanje. Previše inteligencije donosi buntovništvo, previše snage donosi nasilje, previše autoriteta okrutnost, previše rada lakoumnost, a previše čovječnosti slabost. Dakle, kada čovjek ujedini sve ove karakteristike i u svima je umjeren, onda može djelovati umjereno u ovom svijetu, ali biti i u harmoniji sa samim sobom. Obično ljudi u svim tim aspektima pretjeruju, nemaju umjerenost i skloni su se odlučiti samo za jednu karakteristiku, dok ostale zanemaruju. Pogledajte u kojim ste karakteristikama slabi i na njima radite. Jedino kada imamo te karakteristike ujedinjene, možemo djelovati pravilno i biti zadovoljni. Ovo je dan koji traži umjetnost ili umjerenost u životu.