Kombinacija Mjeseca i Škorpiona uvijek je poziv na promatranje. Naime, kada ne vježbamo um i ne znamo kontrolirati emocije, ovo je kombinacija koja nas lako ponese gdje ljutnja, ljubomora kroz odnos s okolinom može lako pobuditi. Da li ste vidjeli neku osobu ili vam je netko spomenuo neku riječ ili vam je partner nešto dobacio usput, ova kombinacija lako aktivira siječanja koja donesu pregršt lošim emocija a ako ne vježbamo svoj um, onda postajemo lako zarobljenici te situacije. Budite svjesni a manje razmišljate o emociji koja vas je obuzela.