Moraliziranje  pripada egu koji koristi etičke norme kako bi sudio drugome, ili gušio srce. Iza moraliziranja se skriva dominacija nad drugim a nju danas zovemo ljubavlju. Dominaciju se boje ljudi odbaciti u odnosima jer to je napuštanje urođenog straha a on je ego.  On je utvara koja se utjelovila u strahu od gubitka sebe. On dominira odnosima i presuđuje jer on se kad –  tad mora pokazati kao utvara koja hrani odnos.

Nikola Žuvela

nikola@vedski-jyotish.net