Venera predstavlja u jyotishu narcisoidnu ljubav, dok je Psiha ili mit o Psihi, simbol ranjene ženske psihe. Mnoge žene su u svom odrastanju Psiha koja mora proći put bajke, da bi na kraju pridobila Eros i Animusa tj. osvjestila svog muškarca. Ranjenost Psihe nastaje kad žena vidi da je bila pod utjecajem lažnog Erosovog raja, ali da bi dobila pravu ljubav, ona je na ispitu i tko se ne želi susreti sa unutrašnjim transformacijskim procesom nesvjesnog, odnosno onaj tko ga ne želi upoznati, neće ni saznati što je ljubav. Nema ljubavi bez djelovanja i poznavanja unutrašnjeg procesa. Što više bježite, na sebe navlačite depresiju jer ego sam sebe izjeda pošto je on utvara koju čovječanstvo jedino može hraniti još dubljom destruktivnošću.

Nikola Žuvela