Ovo je dan kada su ideali jaki, a ovaj dan sadrži i polemiku u kojoj se borimo za svoju nezavisnost. Danas bi trebalo govoriti točno kakve stvari jesu, a kada to kažemo onda se razvija polemika, a ne potiskivanje. Ista stvar je i sa našim životom. Ako se polemično borimo za sebe, izborit ćemo se, ali ne na krivim ciljevima gdje mi spašavamo svijet. Kao što sam već rekao, za svijet se brine inteligencija, a ne čovjek.