Ovaj dan je povezan sa majčinstvom i davanjem. Bez toga život na planeti bi bio nezamisliv jer upravo od majke dolazi većina ljubavi. Ipak, mnoga davanja su ucjena: dajem ti, ali očekujem da mi vratiš kada za to dođe vrijeme. Ovaj dan ukazuje na suprotno, davanje iz srca, davanje koje shvaća da smo Jedno, da ne dajemo osobi već tom Jednom jer tomu pripadamo. Puno ljudi misli: dao sam, a nije mi vraćeno, ali to je ego, jer kada daješ onda je to samo priroda Jednog, a onda bi znali da smo samo pustili da stvari teku i eto nam rješenja ekonomske krize. Mi čuvamo, zadržavamo i zato najnovija istraživanja kažu da čovjek u sebi ima 15 milijardi đula energije, ali ne može je iskoristiti jer želi biti miš, odbija tu spoznaju. Priroda je sasvim drugačija od onoga što vidimo. Tek kada prihvatimo da u sebi nosimo ono tamno koje projiciramo na svoje neprijatelje kao opravdanje napravit ćete najveći pomak u svom životu. Ova spoznaja najdublje mijena čovjeka.