Uttara Ashadha nakshatra vlada današnjim danom, a njen vladalac je Sunce. Ovaj dan daje dobre vještine rukovođenja i odličan je ako obavljate administrativne poslove. Za one koji su kreativni, ovo je odličan dan za umjetnost. Sunce je dobro postavljeno tako da dodatno daje snagu ovoj konstelaciji.