Patite sve do onog trenutka dok vam patnje nije dosta. Ako vam je dosta patnje, pronaći ćete načina kako da tražite istinu. Radite na njoj i posvetite joj život. Ukoliko pronalazite izlike, to znači da vam nije stalo do promjene i možda niste svjesni  da je mazohizam prisutan u većini populacije kao sredstvo bijega, ali i negativnog uživanja u samokažnjavanju. Čovjek traži rješenje patnje tek kada dođe do točke da je više ne može izdržati. Do tada čovjek društveno dijeli sažaljenje kao svakodnevne rituale koji su isprepleteni nevidljivim nitima inicijacijskih obreda kojima bivate prihvaćeni od drugih.

Nikola Žuvela