Čovjek je biće želja, ali uz svaku je želju prisutan i polaritet, a to je strah. Zbog toga ljudi žive u egzistencijalnom strahu jer želje možda neće biti ostvarive, a da se pritom zbog snage želje uopće ne može racionalno vidjeti da takav način života ne može otkriti istinsko uživanje u životu koje se rađa jedino u unutrašnjem svijetu. Ispod srčane čakre se nalazi mala čakra želja koja se aktivira, nekom prirodno jer je već došao do tog nivoa razvoja, a nekom kroz sidhi tehnike gdje mnogi tragalaci zapnu i gdje želje postaju smisao. Svatko tko se ozbiljnije bavio meditacijom, osjetio je ovu mogućnost barem na nekoliko dana, tako da ovo nije neka tajna, ali za većinu ljudi praksa je daleka i onda interpetacija ove mogućnosti postoje problem jer je teorijska i teško ju je prenijeti, pa ostaje više na bazi vjerovanja.

Dakle, svi oni koji misle da im možda želje neće biti ostvarive, morali bi znati da je to moguće, ali da to nije smisao razvoja ili rasta. Pošto ljudi ne razvijaju snagu volje kroz disciplinu, većina čovječanstva postaje žrtva sitnih želja koje postaju smisao i pritom se ne mogu upoznati s mogućnošću koju nose u sebi kroz ovu čakru, no ona nije smisao i zato ju je teško naći čak i u literaturi, a i spominje se jako rijetko.

Stoga, jedino je rješenje ostaviti sitne egzistencijalne želje i promotriti unutrašnje mogućnosti koje su ogromne, poput mogućnosti voljenja, kreiranja i svog umjetničkog  stvaralaštva koje je prekrasno i zamjenjuje površnost želja odnosno želje se tek mogu ostvariti u kreativnosti, a najveći čin kreativnosti je ljubav.

Nikola Žuvela

jyotish savjetnik i terapeut

Naručite svoje termine i saznajte više o sebi