Današnji dan stavlja naglasak na egzistenciju. Posao, zarađivanje, obveze oko djece čovjeka stavlajju u sferu stvarnih mogućnosti i vlastitih kapaciteta. Ovo je dobar dan da odredite vaše mogućnosti. Egistencija nije smisao već centriranje naših mogućnosti. Imanjem kao način postojanja u nama stvara takmičarstvo, antagonizam i strah. Ako je imanje osnova mog identiteta, želja za imanjem mora voditi želji da se ima mnogo, da se ima više, da se ima najviše. Drugim riječima, pohlepa je prirodna posljedica orijentacije na imanje. Biti u ovom svijetu a ne biti s ovog svijeta veliko je umijeće. Naučite pravi smisao egzistencije i materijalnog.

Narudžba knjiga: nikola@vedski-jyotish.net

korice- Nikola3[1]žuvela_korice_2013katalog-samozavaravanja-cover1cm1