Prije par dana mogli smo osjetiti oštrinu Saturna i Ketua koji su se približili unutar jednog stupnja i stvaraju probleme, kako u poslu, tako i u djelovanju. Gdje vam se ova kombinacija nađe u karti, tu će vam stvarati probleme.  Jedna od najrjeđih kombinacija u astrologiji je konjukcija Saturna i Ketua jer su obje planete sporo pokretne.  Saturn je planet zakona i reda, a Ketu je planet bezgraničnog, kršenja pravila, tako da postoji tendencija da se ide protiv naravnih zakona. Saturn, simbolizira profesiju, naporan rad, uspjeh, vjerodostojnost, ambiciju. Kada se nađe u ovoj konjukciji  gdje je Ketu simbol žrtvovanja, nezainteresiranosti, odvojenosti, te ima osebujan stav prema poslu ili karijeri, dolazi do problema u poslovnom aspektu, a kriza se sigurno sada može pojačati. Točnije, gdje ova kombinacija udari, posljedice će se osjećati godinama kasnije.

Ova kombinacija Strijelcu može donijeti pesimistički pristup životu.
Ketu daje fokus, a sa Saturnom daje  Saturnovske navike. Dakle, fokus se gubi s jedne strane, a Saturnove navike bivaju poljuljane i propitivane od strane Ketua.
U pozitivnom aspektu ovo je dobra kombinacija za asketizam, te daje mogućnost da se upregnu drugi ljudi radi nekog višeg cilja što često donosi i tvrdoglavost.

Saturn je planet karme, napornog rada, a Ketu je planeta izolacije. Kada su zajedno stvara se izolacija i ljudi će biti izolirani od vanjskih problema, kao i od društvenih događanja koliko god ona bila neugodna ili loša. Dakle, težnja za izolacijom i dalje će prevladavati.  Na unutarnjoj razini, od vas će se tražiti veći angažman prema unutra i za to će ova kombinacija biti dobra, ali ako sada pokrećete posao, onda je ovo jako loša kombinacija. Do 8. 10. izbjegavajte važnije odluke, usmjerite se na unutarnji rad poput meditacije koja će vam dati više rezultata od bilo kakvih vanjskih aktivnosti.

Nikola Žuvela

jotish savjetnik i terapeut