Ako imate problem u odnosima ili možda nerazumijete što se događa, pitajte, razgovarajte sa partnerom ili stručnom osobom jer je to privilegija u odnosu na druga doba u kojima su živjeli naši preci.

Danas kada se priča o problemima, ne učimo o njima razgovarati.

Primjerice, pitanje seksualnosti potpuno se krivo tumači. Sramimo se od malih nogu nečega s čime smo rođeni, a onda u odnosima patimo jer o seksualnosti uopće ne postoji zdrava komunikacija a kamoli da se spominje u intimnosti, vte o posljedicama ukoliko nije uspostavljena. Naravno da je onda rasprava o seksualnom odgoju tako prizemna i ideološki nastrojena jer smo kao civilizacija dozvolili potiskivati užitak kao nešto loše, pa ga kompenziramo posjedovanjem i moći. To nipošto ne znači propagiranje seksualnih sloboda jer kako govoriti o slobodi ako nema intimnosti i priznavanje osobnosti. Seksualna sloboda koja nam se propagira ustvari osoba je samo objekt a to je karakteristika narcisoidnosti.

Seksualnost kao takva je prirodna ako u njoj ima emocija, poput tantre koja je izvorno bila usmjerena na dublju spoznaju, ali ako nema emocija, čemu onda rastezati pitanje seksualnosti jer ona je obično za većinu ispušni ventil, nemogućnost kreativnosti, a još smo u obrambenom stavu prema emocijama i kreativnom.

Društvo se takvom pristupu podsmjehuje jer je odsječeno od sebe. Ponovno uspostavljenje kontakta sa emocijama kroz odnos jest prepoznavanje sebe. Budite osjetljivi, ali spoznajte i mogućnosti razgovora koji se često odvija i preko tijela,  što je puno dublji oblik komunikacije predaka koji su pripadali lovačkim društvima, ali je potisnut nastankom civilizacije. U religiji je potiskivanje dovelo do bolesnog stradavanja djece što je veliki pokazatelj da smo daleko od komunikacije. Tek ono što je prihvaćeno i transformirano uz pomoć dijaloga sa sobom i drugima može dati prave rezultate.

Seksualnost kao oblik komunikacije premalo se prepoznaje, primjerice, jednostavno gledanje partnera u oči. Ako bolje pogledate ljudi u odnosu puno koriste racionalizacije i tako emocije ne dolaze do izražaja. Ako živite u civilizaciji koja to ne cijeni onda će i seksualnost biti kao roba koja se prodaje. Problem je što se ne tematizira ova tema i tako se nesvjesno potiskuje ovaj oblik komunikacije a manifestira se onaj bolestan kojeg vidimo u nekom vanjskom seksualnom deliktu seksualnog nasilnika i pedofila. Malo tko razmišlja da su oni slaba karika društva ili utjelovitelji kolektivne sjene ili spomenutog neizražavanja emocija. Teško je solidarizirati se s onim što e utjelovljeno kao bolesno gdje se ljudi bave počiniteljima a ne razgovoru kako uopće ne razumiju seksualnost i njenu primjenu. Mi kao Zapadnjaci mislimo da smo otvoreni ali ovo je jedna tako tabuzirana tema koja se toliko potiskuje a ustvari stvara duboke emocionalne rane i nemogućnost većine da iskaže posljedice neizgovaranja emocija. Neitgovoreno se gnoji u duši i stvara kolektivnu mržnju koja je danas puno više prihvatljivija od suosjećanja. Razgovarati veliko je umijeće koje započinje definiranjem problema a onda postepenim razgovaranjem o njemu kako da ga se riješi u odnosu. Seksualnost kao neverbalna komunikacija nudi spoznavanje sebe izvan intelekta i postavlja nas u situaciju u kojoj se lako primjeti kontrola, mazohizam i nepoznavanje intimnosti jer tada bi se otkrila stvarna nepovezanost sa sobom.

Nikola Žuvela

jyotish savjetnik i terapeut

Narudžbe knjiga, cijena 90 kuna: nikola@vedski-jyotish.net

katalog-samozavaravanja-cover1cm1zuvela_korice_2013korice-nikola31jedan