Iako je nedjelja ovo je dan koji simbolizira posao a jednim manjim djelom i bavljenjem sa zdravljem, točnije, zdravim životom. Prvi dio dana je odličan za odnose kao i za posao, dok je drugi dio dana dobar samo za posao. Prvi dio dana daje emocionalnu zrelost, dok je drugi više okrenut materijalizmu. Jasno, govorimo o simboličkoj vrijednosti ili planetarnim gibanjima koja pokazuju ono što se unutar nas događa. U svakom slučaju, život ne bi trebao biti, kao što za većinu ljudi jest, ružno vrijeme: stanu i čekaju da život prođe. Halil Džubran kaže da je vaš svakidašnji život vaša škola, vaš hram i vaša vjera. Ovo je dobar dan da odaberete životne prioritete.