Današnjim danom vlada Mrigashira koja se nalazi u Biku od 23-20 stupnja do 6-40 Blizanca. Opće značajke ovog sazviježđa su: duhovna inteligencija i istraživačka sposobnost, nedostatak čvrstih ili fiksnih stavova, dobar govor . Simbol je jelen- plašljivo biće koje živi u šumi, a ona je simbol Anime ili ženske prirode koja je nestalna.  Njome vlada planet Mars koji zbog svog položaja može više naglasiti kritičnost u pogledu odnosa. Ovo sazviježđe ima u sebi sumnjivu prirodu prema svemu. Ipak, u sebi nosi poštenje. Ovo je dan koji nosi u sebi pozitivnost, odnose, ali i tražnje u odnosu onoga čega nema.