Da bismo vodili sretan život, potrebno je razvijati sretne odnose kao i raditi na odgovarajućoj praksi. Da li meditacije ili neke druge provjerene tehnike, a u to ne spadaju vlastite meditacije jer takve meditacije nemaju za cilj shvaćanja emocija i pokušaj da ih otopimo praksom. Ono što najviše uznemiruje naš unutrašnji mir jest ono što nazivamo uznemirujućim emocijama.

Sve takve misli, osjećaji i drugi mentalni događaji koji odražavaju negativno ili bezosjećajno stanje uma neizbježno potkopavaju naš doživljaj unutrašnjeg mira. Sve takve negativne  misli i emocije kao što su mržnja, bijes, gordost, požuda, pohlepa, zavist i tako dalje uznemirujuće djeluju na našu unutrašnju ravnotežu. One ugrožavaju i  naše zdravlje. U tibetanskoj medicini, mentalne i emocionalne turbulencije  oduvijek su smatrane uzrokom mnogih bolesti, uključujući i rak.

Uznemirujuće emocije svoj izvor imaju u lošem ponašanju koje je suprotno od unutrašnjeg Jastva, tj. uznemirujuće emocije nastaju od krivog djelovanja. One su i osnova za nespokojstvo, depresiju, konfuziju i stres, koji svi igraju tako važnu ulogu  u našim životima danas. Pošto toliko često ne prepoznajemo njihov  destruktivni potencijal, ne uviđamo ni potrebu da se njima pozabavimo.

Stoga, u jyotishu uviđanje kako naš program funkcionira, kako neki odnos postaje destruktivan daje nam mogućnost uvida u program. Primjerice, položaj Marsa (Mangala) u osmoj kući donosi potisnuti bijes koji se ne izgovara i onda dolazi do bijesnih izljeva emocija, a da se ne primjećuje kako je on izazvan najviše zbog toga jer se u prošlosti dogodilo naglo razdavanje te se zbog straha, emocije bijesa pokušavamo zaštiti. Jedna od  najčudesnijih osobina uma jeste da može sam sebe da promijeni.

Ako zadržimo pažnju na emociji i promatramo, primjerice, bol iza maske koju nosimo, možemo vidjeti kako upravo različiti obrasci tog bola otkrivaju tu masku. Ako dalje istražujemo, vidjet ćemo ove obrasce kako se sami od sebe mijenjaju. Uviđamo kako nas reakcije na naše emocije mogu držati na odstojanju od samih sebe. I ukoliko zadržimo taj fokus, dopuštajući sebi da se više otvorimo, naša svjesnost prodire dublje, otkrivajući  i rastvarajući, uklanjajući slojeve kako sve više gledamo unutra. Dolazimo u  kontakt sa autentičnijim dijelovima sebe samih i to prvo samo na moment.  Zatim, kako održavamo taj pogled, povezujemo se sa samim sobom. Dakle, vježbajte sabranost, budite usmjereni na emociju i promatrajte njene uzroke, idite dublje jer jedino vježbom možemo otkriti pozadinu loših emocija. Emocija ljutnje ili nezadovoljstva ne može preživjeti ukoliko ste potpuno prisutni, ukoliko vježbate prisutnost ovdje i sada.

Nikola Žuvela

jyotish savjetovanik i terapeut