Zdravlje jest povezano s prehranom i istina jest da je hrana prepuna pesticida i ostalih metala, ali isto tako, znamo iz proučavanja ljudske duše ili psihe da o onašem zdravlju ovise i emocije i kako se odnosimo prema sebi. Današnji dan govori o zdravlju, a zdravlje najviše ovisi o emocijama. Neke stvari koje sada smatramo da su normalne, ustvari su nenormalne, pa tijelo reagira tako da se brani bolešću. Ono što današnja poduzeća i država očekuju od ljudi, pretežno je potiskivanje emocija, hladnoća u kojoj je odvojena ljudskost. Sve je podređeno Svetom gralu radu, kao da govorimo o nečem nedodirljivom, slavimo potisnutost, a kada tijelo reagira onda ga bombardiramo toksičnim lijekovima kao da je tijelo krivo što mi imamo negativan stav prema emocijama. Svjesnost sebe je važnija od kvazi duhovnih savjeta o zdravoj prehrani.