19Iako pripadamo materijalnom svijetu, on nije ono što mislimo jer on nam pomaže kako da preobrazimo sebe iako zarađivanje novca većina negativno doživljava pošto izmiče viđenje ovog procesa da je novac isto jedan dio naše neosviještene prirode. Novac i emocije su povezani. Kao i emocije, novac je sredstvo komunikacije, ali i sredstvo preživljavanja. Odvajanje emocija i materije, kao i seksualnosti od emocija, obilježje je Zapadne civilizacije koja je novac proglasila pohlepom. Iako je on sredstvo ostvarivanja egzistencije, kao i mogućnost da kroz zarađivanje mijenjamo stavove prema životu, negdje duboko u sebi imamo krive stavove prema novcu kroz osjećaj srama.

  Taj stav dovodi do krive percepcije, odnosno prekomjerna potreba za novcem dolazi jer želimo sebe prikazati u nerealnom svijetlu i zadobiti moć jer ona je kompenzacija za neostvarenu ljubav. Novac je ideološko vjerovanje, a u svakom vjerovanju skrivaju se frustracije i jednodimenzionalnosti, pa je zato tako malo spoznaje što je novac. Dakle, novac je s jedne strane, sredstvo koje može od ljudi napraviti destruktivna bića jer se polakome za moći ili nam može omogućiti više slobodnog vremena u kojem se možemo razvijati kako intelektualno, tako i emocionalno. Daje nam mogućnost pomaganja drugima. Novac je donio razvoj civilizacije, a na tim temeljima nastaje bogatstvo umjetnosti, filozofije, psihologije kao i razvitak tehničkih znanosti. Stoga, nije problem ni u novcu, ni u kapitalizmu ni u komunizmu već u tome kako čovjek prihvaća materijalni segment stvarnosti kroz koju izražavamo ljubav. U tome jest i NAJVEĆI PROBLEM POSTOJANJA, mi ne prihvaćamo materijalnu stvarnost jer onda traži preobrazbu, a tražimo užitak kroz koji tražimo opet moć što znači neprihvaćanje ljubavi. Užitak je, kao i novac, neutralna kategorija. Njega koristimo pozitivno da bismo se opustili i proširili horizonte, no, kada postaje cilj vrlo brzo vodi u ovisnost, a onda i destruktivnost.

Mi nasljeđujemo feudalnu strukturu odnosa prema novcu, kao načinu komuniciranja sa svijetom i pokazujemo stvarnu nemogućnost komunikacije. Proći će još nekoliko generacija koje će morati otkriti funkciju seksa i njegove nevezanosti s materijalnim vrijednostima. U tantri je, primjerice, najbitnija transformacija seksualne (kundalini) energije, jer u slučaju da se ona ne preobražava, osoba ostaje u stanju sebičnosti i cijeli život je u nemogućnosti da uvidi ovu projekciju, te svoj život vidi kao posjedovanje i identifikaciju sa statusom. Gledajući globalno, novac i seks još su uvijek previše  kompleksni da bi ljudi shvatili dublja značenja, odnosno spomenutu transformaciju koju su alkemičari opisali kao mistično vjenčanje.

Ako ste ikada bili u dugoj vezi sigurno ste se posvađali oko novca. Egzistencijalni strah nas tjera da drugačije gledamo na ljubav, ali isto tako, u tom osjećaju se skrivaju mnogi neasimilirani osjećaji. Ljudi su ustvari ovisni o odobravanju drugih ljudi. Odobravanje proizlazi iz straha za egzistenciju zato što nam je u našoj bespomoćnosti poslije rođenja (kada se prvi put formirao naš model mišljenja), izgledalo da naše preživljavanje ovisi od odobravanja (ili bar podnošenja) drugih.

 Kako novac i materijalno može značiti toliko puno u našoj preobrazbi? Jung je taj problem promatrao kroz broj četiri, zemljani element koji donosi potpunost. Stara učenja su nas učila kako da integriramo taj element na način da ljubimo neprijatelja, a taj neprijatelj smo mi sami, mrzimo svoju vlastitu tjelesnost kroz koju doživljavamo materijalni svijet mijenjajući sebe.

Novac ili materijalno traži od nas kreativnost jer smo tada u procesu promjene odnosa i shvaćanja svijeta. No, ako se vratimo na iskustvo rođenja onda se tu javljaju neobjašnjene emocije. Rođenje je konfuzija ljubavi i bola. Ta konfuzija se manifestira u obliku ideje ili obrasca u kojem je potrebno  patiti da bismo zaslužili blaženstvo. Problem s tim obrascem je u tome što se ne možemo opustiti, jer nema nikog da nam kaže da smo se već dovoljno žrtvovali za mnoge krive ciljeve. Osvještavanjem osobne prošlosti, događajima u vezi sa rođenjem i odnosima sa roditeljima, otkrit ćemo da sami događaji nisu važni. Ma koliko zastrašujući bili, svi ti događaji su u prošlosti. Važno je otkrivanje ideja i pravila o životu koje smo stvorili kao rezultat tih događaja, jer imamo tendenciju da se nastavimo ponašati prema tim nesvjesnim pravilima sve dok ih svjesno ne promijenimo. Dakle, puno toga mjerimo u ljubavi u odnosu što radimo i koliko imamo, tek pet posto populacije uspijeva pronaći zrelost i shvatiti da su novac i strah povezani, te se zbog toga stvara taj ideološki odnos, odnosno nemogućnost da razaznamo kako taj zakon nestašice kojeg uspoređujemo s novcima ustvari predstavlja nestašicu i prazninu unutar nas samih jer postajemo svjesni da nemamo što za ponuditi i da su nam ciljevi isprazni. Ipak, da bismo shvatili tu igru, kao civilizacija moramo izaći iz te narcisoidne – sebične faze kojoj je novac sredstvo stvaranja prividne moći, kao zamjena za odnos sa svijetom i ljudima. Tek tada novac možemo vidjeti kao štaku na koju smo naslanjali bolesni ego koji je pokušao produžiti svoj vijek trajanja iako nam on služi samo kao sredstvo u razvoju, kao i novac.

Nikola Žuvela

jyotish savjetnik i terapeut

Narudžba knjiga: nikola@vedski-jyotish.net

katalog-samozavaravanja-cover1cm1korice-nikola31zuvela_korice_2013jedan