Tajne stvaramo jer ljubav zamjenjujemo s moći. Strast je često zamjena za ljubav i nosi u sebi želju za moći. Moć je privlačna jer nam je teško prihvatiti i voljeti sebe, pošto je to promjena načina života u kojem više ne vjerujem da MOJ ŽIVOT OVISI O OČEKIVANJU DA JEDINO ŽIVIM KADA MI DRUGI DAJE. Mjenjam sebe kad sam JA TAJ KOJI DAJE I TIME POTPUNO MIJENJAM PERSPEKTIVU ŽIVOTA. Tajne danas mogu donijeti i frustracije.