Ono što najviše uznemiruje naš unutrašnji mir jest ono što nazivamo uznemirujućim emocijama. Sve takve misli, osjećaji i drugi mentalni događaji koji odražavaju negativno ili bezosjećajno stanje uma, neizbježno potkopavaju naš doživljaj unutrašnjeg mira.

Budizam smatra da te emocije dolaze iz želje, dok Jung smatra da te emocije pripadaju tamnom dijelu Jastva kojeg treba osvjestiti.

Dakle, negativne misli i emocije kao što su mržnja, bijes, gordost, požuda, pohlepa i zavist, uznemirujuće djeluju na našu unutrašnju ravnotežu. One ugrožavaju i naše zdravlje ukoliko ih ne osvještavamo. U tibetanskoj medicini, mentalne i emocionalne turbulencije oduvijek su smatrane uzrokom mnogih bolesti.

Uznemirujuće emocije su ustvari izvor nemoralnog ponašanja jer ako idemo za željama ili psihoterapijski za nagonima, mi dajemo snagu toj nižoj osobnosti koju kasnije ne možemo kontrolirati, a rezultat je bezosjećajnost. Bez suosjećanja nema sreće, bez smisla i višeg cilja život se prije ili kasnije pretvara u sebičnost, karakternu pošast koja kolektivno pokazuje spuštanje čovjeka na najniže nagone.

Te emocije su osnova za nespokojstvo, depresiju, konfuziju i stres. Pošto toliko često ne prepoznajemo njihov destruktivni potencijal, ne uviđamo ni potrebu da se njima pozabavimo. Stoga, u jyotishu uviđanje kako naši negativni obrasci funkcioniraju, te kako neki odnos postaje destruktivan, daje nam mogućnost uvida u funkcioniranje karaktera. Primjerice, položaj Marsa (Mangala) u osmoj kući donosi potisnuti bijes koji se ne izgovara. Tada dolazi do bijesnih izljeva emocija. Taj bijes dolazi od karmičkog naglog razdvajanja, a znak i vladaoc govore kako se to odigralo. Sada se osoba zbog straha od napuštanja, emocijom bijesa pokušava zaštiti kako ne bi došlo do emocionalnog povezivanja, a onda i doživljaja ponovnog razdvajajnja.

Jedna od najčudesnijih osobina uma jest da može sam sebe promijeniti. Ako se zadržimo u unutrašnjosti i promatramo bol iza maske koju nosimo, možemo vidjeti kako upravo različiti obrasci tog bola otkrivaju tu masku. Ako dalje istražujemo, vidjet ćemo čak ove obrasce kako se sami od sebe mijenjaju. Uviđamo kako nas reakcije na naše emocije mogu držati na odstojanju od samih sebe. Ukoliko zadržimo taj fokus, dopuštajući sebi da se više otvorimo, naša svjesnost prodire dublje, otkrivajući i rastvarajući, uklanjajući slojeve kako sve više gledamo unutra.

Tu dolazimo u kontakt sa autentičnijim dijelovima sebe samih i to prvo samo na moment. Zatim, kako održavamo taj pogled, povezujemo se sa samim sobom. To je put prema našim emocijama.

Vježbajte sabranost, budite usmjereni na emociju i promatrajte njene uzroke, idite dublje jer jedino vježbom možemo otkriti pozadinu loših emocija.

Nikola Žuvela

jyotish savjetnik i terapeut

Narudžba knjiga: nikola@vedski-jyotish.net

korice- Nikola3[1]žuvela_korice_2013katalog-samozavaravanja-cover1cm1