Današnji dan može jačati osjećaje želje za moći. Ukoliko i ne ostvarite ovaj aspekt u svom životu, možete se osjećati zakinuto, te imati osjećaj nedostatnosti. Upitajte se otkuda dolazi vaše nezadovoljstvo pa ćete vidjeti da imate puno programa koji su vas uvjetovali po pitanju uspjeha, a preuzeli ste ih od svojih roditelja i društva. Ovi programi su susptilni, a ovo sazviježđe ih lako pokreće. Iako ovo nije dobar dan za komunikaciju kao ni za djelovanje, može, između ostalog, jačati osjećaj moći i posesivnosti.