Ovaj dan nije dobar za novac, ali je jako dobar ako tražite odgovore na probleme. Kad tražimo odgovore onda se uvijek moramo vratiti na korijen problema. To je mogućnost viđenja nastanka našeg ja, a ono se temelji na slikama prošlosti pohranjenih u memoriji. Potrebno je vidjeti da naše pravo ja nikada nije rođeno. Ono je oduvijek i nije vezano za prošlost i budućnost. Simbolika ovog dana je korijen problema, ali u sazviježđu ovog dana i ego završava svoj krug. On umire u ovom sazviježđu, pa pokušajte shvatiti: kada imate problem, imate problem sa svojim egom.

Novi članak:  http://vedski-jyotish.net/clanci/o-odnosu-ne-zelimo-misliti/