Današnji dan daje veći naglasak na hedonizmu, kupovanju i željama, u čemu nema ništa loše ukoliko ne kompenzirate nedostatak ljubavi kupovanjem što je danas pravilo. Kada ne možemo rješiti ljubavne probleme, shopping je vrlo blizu, a to znači kada ne uspijete ostvariti ljubav, pokušavate brže bolje ispuniti emocionalnu prazninu. Mjesec danas prolazi kroz Vishaka sazviježđe i daje naglasak na hedonizmu i kupovini.  Ovaj dan je pun želja, ali i agresivnosti. Budite svoji, budite u svojem centru. Kako je rekao Francis Bacon: Čudna je to želja; tražiti vlast i izgubiti slobodu; ili tražiti vlast nad drugima, a izgubiti je nad samim sobom.