Ovo je dan koji naglašava zrele emocije. Primjerice, neka situacija nam se može činiti negativna, ali zrele emocije nam daju uvide u kojima vidimo da ta situacija i nije toliko negativna. To se zove uvid intuicije u kojem vidimo u dužinu i širinu nekog događaja, a ne samo ono što se upravo sada dešava. Dakle, ovaj dan bi mogli okarakterizirati sa šupljim bambusom iz zena, to je situacija u kojoj smo protočni i koja vanjske događaje propušta i ne veže se za njih jer oni su u svojoj biti rijeka. Pokušajte biti protočni.