Iako je ovo dan slobode, nje je sve manje jer okruženi smo proizvodnjom zakona koji moraju u svakom čovjeku izazvati osjećaj nemoći i nepripadnosti što izaziva posljedice, ne samo na zdravlje već i jačanje osjećaja neprijateljstva. Ovo je dan koji poziva da na dubljoj razini odbacimo misli i vjerovanja koja su neučinkovita. Što imamo od činjenice da je kriza, ništa, ali imamo od one misli koja nas potiče na kreativnost, a onda i na slobodu. Ništa ne može zaustaviti čovjeka na putu slobode ukoliko koristi kreativnost. Matrica u kojoj živimo puna je rupa, a istina ili naša duša uvijek pronalazi rješenja jer ne vjeruje preprekama koje stvara ovaj svijet i koji nas želi uvući u kolektivni Edipov kompleks u kojem ne želimo slobodu već destrukciju.