Ukoliko svoje namjere usmjerimo na nesvjesno ili ono što je u nama slijepo, što osjećamo kao žudnju, možemo vidjeti od kuda dolazi svi naši problemi. Pokušajte vidjeti da ono za čime žudite i nije čežnja za partnerom već umišljaj uma izražen kroz nagon kojem podliježete jer kad ste u vezi, orijentirani ste na sebične ciljeve koje, ako ne dobijete, kažnjavate partnera za neučinjeno nalazeći mu pregršt mana. Točnije, dajemo samo onda kada mislimo da je parnter ona projekcija koja on mora biti a ne ono što jest.

Naš ego je neprestano gladan i žedan, okrećemo se onda partneru kao objektu želja. Ipak, priroda funkcionira drugačije, ona je aristokratska u odnosu na ljude koji se ponašaju animalno. Otiđite u park i pogledajte drvo i vidjet ćete da mu je potrebno jako malo zemlje da bi živjelo i tako visoko raste, a naš ego je tako mali i treba mu toliko toga da bi bio zadovoljan i kada dobije sve uvijek je čangrizav. Zapadnjaci su nasmješeni ili mrgudni a gotovo većinu svojih želja može ostvariti?

Živimo neprirodno, stvorili smo uvjerenje, kao i u ljubavi da nam treba jako puno, a zrelom čovjeku dubokog srca, pogled na svijet izaziva buru ljubavi, dok mali čovjek oboružan strahom, pohlepom, uzima sve više i pada sve dublje, nikada mu nije dosta.

Kad nas promatraju druge kulture, kažu da smo čangirzavi, stisnutih vilica, otuđeni i ljuti. Dakle, mi biramo u koga ćemo se zaljubiti, pa čak i lakše dolazimo do zaposlenja od ostalih kultura, ali pomisao na slobodu nas razara. Čežnja je slijepa navika koja ne mari za zdrav razum.

U odnosima često navodimo partnerove pogreške jer nije zadovoljio ono za čim čeznemo, a svijet oko nas nam služi upravo za ispunjenje želja, ništa drugo u njemu čovjek ne vidi. Od tuda dolaze i problemi koje imamo na poslu, pokrećemo se sebičnošću, a očekujemo razumjevanje. Više razumjevanja svojih ciljeva, donosi blagostanje. Tada možete razumjeti i partnera. Ako objasnite svoje namjere, što želite, a što ne želite i partner će shvaćati jasnije vaše potrebe. Ako sjedite i mislite, a pritom ste neodlučni, kako vas partner može razumjeti? Zen i istočna filozofija veliku pažnju pridaju promatranju. Sve probleme možete u partnerstvu riješiti protmatranjem onog slijepog i nesvjesnogu sebi, osjećate žudnju i promatrajte, ne potiskujte, tako ćete teško doći do ljubavi i razmjevanja. Stalna vježba uma tako da promatramo problem iz više uglova, donosi plodno tlo na kojem otkrivate svoju individualnost a ne kopiranje drugih.

Nikola Žuvela

Narudžba knjiga: nikola@vedski-jyotish.net

korice- Nikola3[1]žuvela_korice_2013katalog-samozavaravanja-cover1cm1