Ovaj dan može davati jak naglasak na ponosu iako je ponos samo odbljesak onog većeg u nama gdje smo pomislili da smo mi taj viši odbljesak. Želja za uspjehom koja danas može dominirati, često je zamjena i za ljubav, koju poistovjećujemo sa uspjehom, pa često biramo partnera koji je poželjan za društvo i za kojeg smatramo da nam odgovara, zatomljujući tako svoje pravo biće. Trebamo voljeti sebe i odbaciti primamljivosti društvenog blaga koje nam se prikazuje kao sreća za nas.

Narudžba knjiga: nikola@vedski-jyotish.net

korice- Nikola3[1]žuvela_korice_2013katalog-samozavaravanja-cover1cm1