U svojim prethodnim tekstovima, kao i knjigama detaljno opisujem Animusa ili sliku muškarca u ženi kojeg onda traži u stvarnom životu. Evo i jednog primjera braka s negativnim Animusom. Marta je bila u braku i imala je dvoje djece. U jednom trenutku dogodila se smrt dojenčeta što je ovaj brak učinio težim jer Marta nije znala gdje usmjeriti krivnju, a pošto je partner bio nosioc žrtve, ona je lako ovu projekciju na njega svaljivala.

U svojoj prvotnoj obitelji, Marta je bila na prvom mjestu i  dobivala puno toga što je htjela. Otac ju je odgajao s velikim ambicijama i za to ju je nagrađivao poklonima. Ipak, njena slika oca kao moćnog muškarca ili Animusa, u odnosu na majku koja je bila žrtva, davalo joj je veliku emocionalnu snagu da razvija ovu ulogu. Malo pomalo napredovala je na svom poslu, ali Anima ili ženska strana je nažalost doživljena kao nešto loše i bojala se nježnosti. U braku su samo njena mišljenja bila važna, pa partnerove želje nije ispunjavala. Animus vlada, a negativni Animus ženama donosi to da se vežu za sudove, tako da oni nisu mogli donijeti niti jednu racionalnu odluku, kao niti za mnoge organizacijske aspekte pošto Animus stvara ženi Sjenu i privid vladavine, ali jalove jer Animus nije integriran.

U natalnoj je karti imala jako Sunce ili sliku oca, kao i Rahu Mars kombinaciju koja donosi jako veliku projekciju idealnog muškarca. Ona je sebe doživljavala kroz sliku Animusa koji se vezuje za bilo kakve sudove koje smatra besprijekorne i kada oni nisu podržani onda slijedi kritiziranje. U ovom slučaju muškarac je u jednom trenutku izašao iz svoje uloge i počeo prigovarati. Kada je vidjela da je on ne podržava, zatražila je razvod, a onda je krenuo onaj klasični vrtuljak u kojem se parovi svađaju oko djece. Dakle, svoju bitku ili opsesiju koji ljudi uopće ne mogu vidjeti, sele u ratove i zamjeranja preko djece. Pretpostavljate već da je ovaj muškarac imao majku žrtvu, a u životu mu je falio otac kojeg je nadomjestio lažnim autoritetom svoje žene.

Teško je savjetovati nekog kada  uopće ne vjeruje u postojanje Animusa ili Anime, zato je pristup često u početnim fazama neuspješan dok se polako parovi privode k stvarnim problemima koje izbjegavaju upoznati jer uviđaju da emocije i davanje traži cijelog čovjeka, a to je onda napuštanje jednodimenzionalne slike u kojoj sam ja centar svijeta. Marta se bojala ženskog principa zbog majke koja je žrtva i postojao je strah da će završiti kao majka. Često naglašavam da parovi funkcioniraju više na ovim lošim emocijama na kojima stvaraju privlačnost, ali nakon određenog vremena dolazi do prekida.

Njen partner je pokazao pasivnu agresivnost i ovdje vidimo kako se parovi ljute jedno na drugo iako ne žele priznati da su živjeli u projekcijama idealnih partnera koje na početku veze stvaraju naše projekcije ili opsjednuti Animom ili Animusom, dok je drugi dio veze usmjeren ka osvještavanju ovih slika što je  umijeće od kojeg se sastoji život. Ovaj par i danas pokušava pronaći zajednički jezik, a hoće li u tome uspjeti, pokazat će njihovo zalaganje, iskrenost i otvorenost. Jedno je reći volim te, sasvim je različito možemo li to provesti.

Nikola Žuvela

terapeut i jyotish savjetnik