Kada je ovako dobar dan za komunikaciju, bilo bi dobro da pokušate vidjeti kolika je njena moć. Preko komunikacije dolazimo do informacija kako o svom poslu, ljubavi ili onoj unutarnjoj komunikaciji sa svojim bićem što je najvažnja komunikacija. Unutarnja komunikacija je najvažnija komunikacija. Kada ne slušamo sami sebe, često dolazimo u probleme sa vanjskim svijetom. Ako se okrenete komunikaciji u kojoj tražite razloge zašto se nešto događa, možete puno toga vidjeti drugačije, a onda i osobu pored sebe promatrati drugačije jer danas možete u toj komunikaciji biti usmjereni na drugog. Mi razgovaramo tako da kritiziramo zato jer nismo dobili željeno, a malo kad slušamo što se nalazi ispod, tj. zašto partner ne reagira ili reagira negativno.

Narudžba knjiga: nikola@vedski-jyotish.net

korice- Nikola3[1]žuvela_korice_2013katalog-samozavaravanja-cover1cm1