Ovaj dan jedino je dobar za posao, ali ne toliko za poslovne odnose koliko za riješavanje nekog problema. Svi ostali aspekti bit će teški odnosno aspekt s protokom novca može biti teži. Odnosi među ljudima mogu biti pod utjecajem ljutnje, a jedino će tranzit Venere ublažiti teže posljedice. Nedostatak autoriteta nam pokazuje položaj Sunca, pa manipulativni aspekt vlade i medija danas lakše djeluje na ljude. Vratiti se tokom dana na sebe, na srce, na disanje kada izgubite povjerenje, više će pomoći od bilo kakve racionalne teorije.