Kreirani smo tako da živimo prema emocijama. Mi se ponašamo prema željama, a ne vidimo je li to realno. Zato danas želje možete tumačiti krivo tj., želje će govoriti jedno, a stvarnost drugo. Pored toga vladalac današnjeg sazviježđa može donijeti mentalne oluje. Ovo je dan kada želje treba dovesti u prostor realnog. Ovaj dan je dobar u poslovnom aspektu pogotovo ako je u pitanju borba u kojoj se borimo za neki cilj.