Današnji dan je povezan sa solarnim pleksusom ili akcijom. Točnije, ako želite djelovati, ne možete razmišljati o statističkim procjenama ili racionalnim analizama. Uspješni ljudi djeluju iz solarnog pleksusa i skloniji su rizicima više od većine ljudi. U kineskoj tradiciji, upravo je ovaj element najbitniji poput chi gonga koji upravo najviše radi na solarnom pleksusu kroz koji se uzemljujemo i harmoniziramo sa svojom zemaljskom prirodom. Velika većina ljudi koja se bavi duhovnošću najviše griješi u ovom segmentu, odnosno duhovno snažni ljudi su i materijalno snažni i vrlo lako se realiziraju u ovom svijetu. Ipak zbog  slabosti solarnog pleksusa većina danas može biti sklona kritici i izljevima bijesa.