Zdravlje ovisi o tome koliko smatramo da je ono moguće. Ono zahtjeva potpuni pomak u perspektivi. Prema Nacionalnom institutu za starenje, vježbe, dijete, vitamini i lijekovi se nisu dokazali kao pomagači u produžetku života. Da bismo poboljšali zdravlje, trebamo novu vrstu znanja koje se temelji na dubljem konceptu života poput ayurvede. To znanje u kombinaciji sa meditacijom i yoga asanama daje izvrsne rezultate u liječenju. Razlog tome jest što ayurveda predstavlja znanje o kvantno mehaničnim ljudskim zakonima. Kvantna fizika smatra da priroda leži na kvantnoj razini s onu stranu atoma, a ayurveda to isto tvrdi. Kako je N. Bhor koji je otkrio kvantnu fiziku rekao da je Istok otkrio kvantu fiziku prije 3000. g. tako mi danas jedino možemo učiniti korak prema zdravlju.

Kvantno mehaničko tijelo je sve ono što jesmo: misli, emocije, organi, ali i ono nevidljivo gdje na kvantnoj razini dobivamo impulse koji nam šalju informacije o neravnoteži psihofizičkog ustroja. Svijest može osjetiti suptilne vibracije zahvaljujući osjetljivosti našeg živčanog sustava kojim vlada vatta odnosno zračni aspekt koji je povezan s disanjem, a neravnoteža disanja je prvotni uzrok daljnjih neravnoteža u tijelu. Uslijed krivog procesuiranja događaja iz vanjskog svijeta, naše misli i emocije stvaraju krivu sliku gdje stvaramo destruktivnost koja stvara poremećaj disanja koje postaje plitko i mi automatski dobivamo manje životne energije (prane) kroz dah, a onda počinjemo živjeti u prošlosti i budućnosti koje stvaraju osjećaj ljutnje i straha. Mnogi ljudi ne vide kako krivu dišu i koliko žive u konceptima stvarnosti ispunjena samokažnjavanjem. Recimo, pročitaju ili čuju za neki loš događaj koji je povezan sa njihovim stavovima i traumama te tako svakih par tjedana ponavljaju program povrijeđivanja kroz spomenute događaje. Nakon godina takvog života trauma evoluira u tijelu i pojavljuje se kao bolest gdje zdrava prehrana ne pomaže, što je i znanost dokazala jer kada ej organizam pod stresom on ne obrađuej zdrave sastojke.

Crna praznina međegalaktičkog prostora premda predstavlja vakuum, znanstvenici su otkrili da sadrži nezamislivu količinu skrivene energije da svaki kubni centimetar prostora omogući pogonsku snagu zvijezdi. To se događa kada se izvede kvantni skok, ta virtualna energija eksplodira u toplinu i svijetlo. Svi znamo da cijepanje atoma donosi nuklearnu reakciju. Dakle, ono što proizvodimo svojim mislima i emocijama nas čini odgovornim za ono što nam se događa u tijelu. Pošto mi imamo destruktivne misli i emocije, mi smo stvorili sa tom energijom destruktivno okruženje s kojim uništavamo svoje tijelo i svijet. U meditaciji se događa nešto sasvim suprotno.

Tijelo proizvodi alfa valove, a u dubokoj meditaciji theta valove u kojima se događa stanje vakuuma, gdje se tijelo duboko relaksira i dobiva energiju,  pa ne čudi da mnogi jogiji imaju moći ili tzv. sidhije. Kardiolog Dean Ornish je dokazao da je 40 srčanih zatvorenika u uznapredovalom stanju bolesti smanjilo naslage masnih pločica služeći se jednostavnim dijelovima joge, meditacijom i strogom dijetom. To je istraživanje provedeno 1988. godine i pokazalo je da se mogu smanjiti kardiovaskularne bolesti. Drugo istraživanje je dokazalo da se samo sa meditacijom može smanjiti 87% kardiovaskularnih bolesti. Arterije i galaksije su povezane iako bez niti kao u kvantnom svijetu, one su u savršenom redu.
U indijskoj tradiciji, veda je osnovna sila i podloga cjelokupne prirode kao i inteligencija a to je početak nove ere prema kojoj ćemo krenuti prije ili kasnije.

Nikola Žuvela

terapeut i jyotish savjetnik