Ovaj dan daje naglasak na posao odnosno ambiciju za koju smatramo da će nadomjestiti ljubav, pa je ovaj dan loš za odnose jer otkriva naše skrivene namjere. S jedne strane nam je imperativ posao, a sa druge želimo ljubav, ali prema njoj ne činimo baš ništa. Danas će biti naglasak na materijalan aspekt stvarnosti i donosit će probleme s materijalnim. Ne razumijemo da kad imamo emocije onda i dajemo, a kada dajemo, jasno da proizvodimo darove, pa i one materijalne. Dakle, ako je naš imperativ davanje i duboko vjerujemo i vidimo što pokreće davanje, mi zapravo radimo, a rad donosi plodove. Problem rada jest što ne vidimo da služi zbog davanja, a ne prihoda.