Kod Junga ali i u jyotishu, mitologija igra važnu ulogu jer ona govori o uzrocima ponašanja. Jedan od uzroka krije se u mitu o Adamu i Evi odnosno o početku srama time što su stavili smokvin list. U našem društvu golotinja se kažnjava, a seksualnost se prikriva i tada postaje vulgarna i bez obzira kako na nju gledali, ona je od davnina u ljudskoj podsvjesti shvaćena kroz sram. Dakle, mi se na ovom svijetu s našim tijelom odnosimo loše, unosimo puno puta štetnu hranu i ne odnosimo se sa svojim tijelom kao hramom, odnosno živimo s podjeljenim umom u kojem se sramimo samih sebe. Prihvatiti svoje tijelo jest napusiti društvene osude i postati dijete.

U Indiji  jedan red Jainista svoj stav iznosi golotinjom, ali ta golotinja  je potpuno djetinja. Civilizacijska golotinja je proracunata, ona dolazi iz uma kao reakcija na sram. Sram tjera mnoge na buntovnost, na borbu protiv društvenih pravila jer društvo vjeruje u odjeću, u obilježja, a buntovnici žele to odbaciti, ali iz uma, ne mogu biti u tome nevini i na taj način stvaraju Sjenu u kojoj se taloži želja za moći kao glavni pokretač natjecatjeljskog društva i kapitalizma. Odjeća je početak skrivanja i podjela na nešto što ne postoji, a izaći pred Jastvo, atmana ili Boga može se jedino potpuno nevin ili gol bez skrivanja jer jedino tako možemo biti prihvaćeni.

Golotinja je samo simbol, ona je ovdje samo prikaz onoga što skrivamo o sebi i ne želimo to prikazati ljudima jer skrivanjem golotinje pokušavamo biti netko drugi, odnosno ne sviđa nam se ideja da smo jedni pred drugima potpuno otvoreni, a onda i iskreni bez odjeće jer tada može početi istinsko djeljenje i ljubav. Postoje neke psihoterapijske metode koje zahtjevaju potpunu golotinju kako bi se mogao stvoriti kontakt sa svojim tijelom. Ako se vratite sramu, vraćate se starim maskama. Sram vas na to prisiljava i tako nastaje nejednakost i život u ulozi u kojoj ja nisam to što jesam i tako nastaju bolesti jer ne možemo prihvatiti sebe. Začudo, ono što ljudi ne znaju, ali kada nestane srama NESTAO JE I STRAH.

Kada smo goli, društvene podjele nestaju jer nemamo više što skrivati, a sram stvara podjele na kojima se stvaraju maske, a maske stvaraju uloge i staleže. Zbog odjeće nastaje strah, sram, samoosuđivanje, osjećaj krivice, a tako ne možemo niti vidjeti tko je zaista istinit čovjek jer u takvim konstelacijama čovjek neprestano traži i najmanju pogrešku u svakom čovjeku kako bi doživotno sudio jer na taj način se ponovno svi mogu sakriti u masku ili sram. Misionari koji su došli na jedan otok, odmah su obukli sve stanovnike i od tada je na otoku nastao seksualni delikt, silovanja, pedofilija i ostale nastranosti. Jasno, netko bi mogao reći da je riješenje prejednostavno, ali ovo nije poziv na golotinju već na stvaranje odnosa sa svojim tijelom. Kao što smo rekli, poziv na golotinju najviše dolazi iz uma, ali ako ona nije djetinja i ako nakon nje ne nestaje sram, ona je bezvrijedna. Prihvaćanje sebe i svojeg tijela, ključ je oporavka.

Nikola Žuvela

jyotish savjetnik i terapeut