Za promjenu nam je potrebna vježba koncentracije kako bi vidjeli problem i kako bi mogli ući dovoljno duboko u razloge vanjskih procesa. To je jedan od važnijih problema, pa Sjenu (našu tamnu stranu) mi ne možemo vidjeti kao vlastiti sadržaj jer smo rastreseni i okupirani blještavilima i sjajem vanjskog svijeta samo zato jer želimo biti drugi.

Da nam je um sabran, ne bi griješili i radili toliko krivih životnih koraka. Kada se bolje koncentriramo i sagledamo svoje emocije u odnosu na ono na što se ljutimo, vidljivo je da se u tumačenju uvijek koristimo istim shemama iako rijetko pristupamo promatranju misli kako kreiraju problem i stvaraju lažnu projekciju budućnosti.

Stoga, dovoljno se zagledati u sebe i promatrati problem umjesto da smo neprestano u njemu pošto takav način potencira naučeni strah i ponašanje koje je dio karaktera a svaki karakter je samo skup navika.

tekst&photo: Nikola Žuvela