Obično su ljudi danas zaluđeni krivom duhovnošću i ispunjavaju se pravilima. Kada ego ne uspije u materijalnom svijetu, onda se okreće duhovnom u kojem se ponaša kao u materijalnom. Slijedi i dalje pravila i kritizira one koji ne žive po tim pravilima. Ovo je dan koji simbolizira osvještavanje želja i svjesnost da tu počinje sloboda.  Želje kreiraju stvarnost, njihovo neostvarivanje izaziva frustraciju. Nesvjesnost želja ovaj dan pretvara u jaku ljutnju i ambiciju, pa pripazite danas.